Financování staveb RD Rýmařov lze uskutečnit třemi základním způsoby:

  • vlastní zdroje bez úvěru - platba předem bez zajištění
  • vlastní zdroje bez úvěru - různé formy zajištění
  • hypotéka či jiný druh úvěru

 

Varianta 1 - Vlastní zdroje bez vinkulace

Výpis ze Smlouvy o dílo - RD Rýmařov

  a) první částku - zálohu ve výši 200.000 -  350.000,- Kč dle typu domu ve lhůtě do 14 dnů od doručení faktury, vystavené na základě Smlouvy o dílo.

  b) druhou částku - zálohu ve výši  60 % z ceny díla dle článku IV. na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví objednateli po zařazení zakázky do harmonogramu výroby se splatností 14 dnů od doručení faktury.

  c) třetí částku - zálohu ve výši 30 % z ceny díla dle článku IV. ve lhůtě nejpozději 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení montáže předmětu plnění na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví objednateli po zařazení zakázky do harmonogramu výroby.

  d) zbytek sjednané ceny dle čl. IV.  je splatný na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel  oprávněn  vystavit po předání a převzetí díla.

     Konečná faktura díla, kde budou zúčtovány již doposud zaplacené zálohy a stanoven případný nedoplatek ceny díla je splatná  do 14 dnů od jejího doručení objednateli

 

Varianta 2 - Vlastní zdroje zajištěné formou vázaného účtu, notářské či advokátní úschovy

Výpis ze Smlouvy o dílo - RD Rýmařov

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli shora uvedenou a smluvenou cenu díla takto:

  a)  první částku - zálohu ve výši 200.000,- 350.000,- Kč dle typu domu ve lhůtě
       do 14 dnů od doručení faktury, vystavené na základě Smlouvy o dílo

          

Další platby jsou v plné výši hrazeny z vázaného účtu objednatele, smlouvu  o vázaném účtu objednatel předloží zhotoviteli nejpozději 8 týdnů před stanoveným termínem montáže vrchní stavby předmětu plnění:

   b)  druhou částku - zálohu  do výše 50% smluvní ceny díla  na základě faktury vystavené před zahájením montáže předmětu plnění a splatné 5.den montáže předmětu plnění (tj. po dokončení hrubé stavby domu),

  c)  třetí částku - zálohu  do výše 90% smluvní ceny díla  na základě faktury vystavené před zahájením montáže předmětu plnění a splatné  do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.
       

5.2. Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy a stanoven případný nedoplatek ceny díla, je splatná do 60 dnů po předání a převzetí díla.

 

Varianta 3 - Hypotéka či jiný druh úvěru

Výpis ze Smlouvy o dílo - RD Rýmařov

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli shora uvedenou a smluvenou cenu díla takto:

  a)  první částku - zálohu ve výši 200.000,- až 350.000,- Kč dle typu domu ve lhůtě 14 dnů na       základě faktury, vystavené na základě Smlouvy o dílo.
       

  b)  druhou částku - zálohu  ve výši rozdílu sjednané ceny díla a výše hypotečního úvěru, po odpočtu dosud zaplacených záloh, splatnou nejpozději 25 dnů před zahájením montáže předmětu smlouvy po doručení faktury, vystavené zhotovitelem po zařazení zakázky do harmonogramu výroby. (v případě 100%  hypotéky se tato záloha nevystavuje)

       Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru je objednatel povinen předložit zhotoviteli ke dni sepsání konečné specifikace s tím, že tato se stane formou přílohy nedílnou součástí Smlouvy o dílo

  c)  třetí částku - zálohu  ve výši 90% poskytovaného hypotečního úvěru na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví  v průběhu montáže s termínem splatnosti 15. den po předání a převzetí předmětu smlouvy.

        Tato záloha je uhrazena z hypotečního úvěru objednatele.

d)  doplatek sjednané ceny  je splatný na základě konečné faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla.

      Konečná faktura za dodávku díla, ve které budou zúčtovány veškeré doposud zaplacené zálohy a stanoven případný nedoplatek ceny díla, je splatná nejpozději  do 60 dnů po předání a převzetí díla.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti