Sepsání konečné specifikace zahrnuje:

1. Atypické změny dispozičního řešení dodávané stavby

 • odsouhlasení výkresů půdorysného řešení
 • odsouhlasení další atypických úprav domu /např. provedení garáže vč. výběru typu garážových vrat a dveří
 • odsouhlasení dalších atypických úprav oproti typovému řešení domu

 

2. Řešení spodní stavby, hromosvod, komín, kotelna

 • hromosvod možno objednat u RD Rýmařov - subdodavatel Reelza Rýmařov nebo lze řešit po předání domu vlastní dodávkou
 • řešení úložné desky - uvede se, zda deska je podsklepená či nikoliv
 • upřesnění dodávky komína - dodavatelem  je RD Rýmařov - komínový system Schiedel Parat 
 • specifikuje se typ, umístění a způsob napojení komína na topné medium
 • RD dále provede prostupy stropů včetně opláštění komínového tělesa v interieru a oplechování v místě prostupu střechou
 • umístění kotelny /místnost, kde je umístěn kotel/

 

3. Základní údaje - provedení a vzhled domu

 • Střecha - typ střechy je dán typem domu - např. NOVA 101 - střecha vaznicová 38o se zvýšenou obvodovou stěnou, střešní oplechování Ti/Zn
 • Štíty domu - horní díly štítů plné s termofasádou /nebo např. dřevěný obklad štítů domu.
 • Střešní krytina - Možnost výběru - V typu betonová taška KM Beta, řešení povrchové úpravy a barevného provedení tašek, řešení přístupu ke komínu - nášlapné tašky nebo rošt, anténní taška, ucpávka hřebenáče - obvykle plast. 
 • Střešní a štítové podhledy - v typu dřevěné palubkové, zde vybíráte barevné provedení venkovních dřevěných viditelných dílů.
 • Více informací naleznete v sekci Katalog vybavovacích předmětů - Střecha

 

4. Elektroinstalace

 • napěťová soustava - dáno typem domu
 • el. rozvaděč - dodávku kompletně vybaveného rozvaděče dle ČSN zajištuje RD Rýmařov, vybírá se umístění rozvaděče /skříňka s jističi/
 • zásuvky a vypínače - projektové dokumentaci nadefinováno dle typového provedení, toto lze u konečné specifikace měnit - definují se barva - v typu bílá-béžová, dále počty a umístění zásuvek a vypínačů, dále počty a umístění venkovních zásuvek a jejich vypínatelnost z vnitřních místností
 • elektronické zabezpečení domu - řeší se dodavatel a způsob osazení kabeláže - může zajisti RD nebo zákazník během hrubé montáže domu /nedoporučuje se/
 • TV,satelitní rozvody, telefonní a datové zásuvky v jednotlivých místnostech - zpracovávají se přílohy, kde jsou tyto skutečnosti na základě požadavku zákazníka zakresleny
 • vývody elektro nebo audio kabeláže ze stěn a stropů, resp. do garáže či na půdu
 • venkovní svítidla - typy, počty a umístění, svítidla v půdním prostoru - počty a umístění
 • vývody pro osvětlení ostatních místností - opět vše zakresleno do výkresové dokumentace
 • kouřové čidlo - umístění - Obvykle Siemens 5TC-1
 • specifikace a umístění zásuvek pro topné žebříky
 • počty a umístění el. ventilátorů

 

5. Vytápění domu

 • upřesňuje se otopná soustava s výkonem dle prováděcího projektu RD Rýmařov 
 • v případě jednotlivých systémů vytápění a větrání - tepelné čerpadlo, rekuperace, solární systémy atd. se definují veškeré náležitosti ohledně typu a umístění
 • otopná tělesa - v případě typových deskových radiátorů osazených termostatickými ventily řešíte jejich umístění v jednotlivých místnostech, typové umístění a rozměry jsou dány výpočty dle prováděcího projektu RD Rýmařov
 • v případě podlahového teplovodního vytápění upřesňujete místnosti a prostory, kde bude provedeno.
 • umístění pokojového termostatu
 • příprava na připojení krbu či krbové vložky s výměníkem - prostorové řešení, umístění čerpadla, expanzomatu a pojistného ventilu - s tím poradí pracovník RD
 • dopojení trubního vedení ke krbové vložce, pokud není dohodnuto jinak, včetně následného vyregulování otopné soustavy zajišťuje odběratel
 • trubní rozvod topení - v typovém provedení uhlíková ocel, měď za příplatek dle typu domu.

 

6. Zdravotechnika

 • zařizovací předměty dodává a osazuje RD Rýmařov dle specifikace SIKO, která je přílohou konečné specifikace - Katalog vybavovacích předmětů - SIKO
 • zde potvrzujete typy a rozmístění zařizovacích předmětů koupelen, případné keramické obklady van a sprchových koutů
 • umístění přípojek pro pračku a myčku, počet u umístění mrazuvzdorných zahradních ventilů Kemper, umistění sanity, podlahových vpustí, baterií v jiných částech domu /technická místnost, garáž apod./
 • trubní rozvod vodovodu - v typu plast, cirkulace teplé užitkové vody včetně příslušenství
 • výtokové armatury - dodá a osadí RD Rýmařov dle specifikace SIKO
 • v případě vlastní dodávky zdravotechniky zákazníkem se řeší příprava pro připojení a zda připojí RD či klient

 

7. Povrchová úprava obvodových stěn

 • typ termofasády v typu system Baumit Life, barva termofasády, směr škrábání termofasády /vodorovně - svisle - točený/, hrubost struktury
 • tloušťka polystyrenu stěn domu - 150 mm a stěn garáže - 60 mm

 

8. Stropní a podlahová konstrukce, obklady sadrokartonem

 • stropní panely dle standartu
 • podlahová konstrukce v typu ze suchých podlahových dílců Fermacell ve všech místnostech přízemí a podkroví
 • pochůzí lávka či plocha v půdním prostoru nad hlavní obytnou částí domu - možnost prkenné podlahy od vaznice k vaznici - hrubá řezaná prkna
 • obklady sadrokartonem - požárně odolný sadrokarton kolem komína v přízemí a podkroví, dvířka k vybíracím dvířkům komína s dodávkou a montáží RD Rýmařov.

 

9. Vchodové dveře

 • zde specifikujete typ vchodových dveří - v typu dřevěné bílé a hnědé RAL
 • možnost výběru atypických dveří - dřevěné, s bočním světlíkem atd.
 • venkovní a vnitřní barva vchodových dveří
 • kování klika a koule - provedení, barva
 • prosklení dveří - provedení
 • pokud jsou v domě další vchodové dveře /navíc, v garáži, mezi garáží a domem, specifikuje se dtto

 

10. Vnitřní dveře

 • specifikují se počty, umístění a provedení vnitřních dveří domu - v typu Kasard Standart plné dveřní křídlo - provedení Lamino s obložkou
 • pokud požadováno, specifikuje se způsob prosklení, typ skla, ozdobné lišty
 • povrchová úprava vnitřních dveří a zárubní
 • kování vnitřních dveří - typ, barva
 • umístění, typ a provedení posuvných dveří, řešení jejich uzamykatelnosti
 • přechodové lišty pod dveřmi - provedení, barva
 • více o interierových dveřích - Katalog vybavovacích předmětů - interierové dveře

 

11. Okna, střešní okna, okenní žaluzie

 • provedení oken /plastová  - dřevěná Eurookna/, v typu šestikomorová plastová bílá s izolačními trojskly
 • specifikuje se venkovní a vnitřní barevné provedení oken, typ zasklívací lišty, typ a barva kování, možnost osazení meziokenních příčlí, možnost dodávky oken s mikroventilací
 • Vnitřní a venkovní parapety, provedení, rozměr, povrchová úprava
 • střešní okna - rozměry,  umístění, barevné provedení, kování, vnitřní a venkovní  žaluzie - více Katalog vybavovacích předmětů - střešní okna
 • venkovní rolety ALUROL - umístění, způsob ovládání /mechanické, elektrické, barva lamel, vodících a koncových lišt a dorazových špuntů
 • vnitřní AL žaluzie Isolite - specifikuje se šířka lamely, odstín lamely, odstín nosné lišty a barva ovládacího řetízku
 • možnost umístění sítěk proti hmyzu v oknech
 • Venkovní el. žaluzie 

 

12. Schodiště, stahovací schodiště

 • specifikuje se typ schodiště, dřevina - v typu provedení buk
 • dle typu domu provedení s podstupni nebo bez podstupňů
 • vzhled zábradlí, provedení sloupků zábradlí a výplní zábradlí
 • stahovací schodiště Lusso - počet, rozměr, umístění
 • poklopy Lusso - počet, rozměr, umístění

 

13. Kuchyňský nábytek a zařízení

 • dodavatel kuchyňské linky, pokud smluvní dodavatel LAMONT, odtahové potrubí /dn 150mm/ pro odsavač par vč. odvětrávací tašky není ve standartním vybavení
 • montáž probíhá bezprostředně po předání domu - kuchyňský nábytek, elektrospotřebiče a další zařizovací předměty dodá a osadí RD Rýmařov /subdodavatel LAMONT/ - více Katalog vybavovacích předmětů - Lamont
 • pokud jiný dodavatel, ke konečné specifikaci nutno dodat okotované výkresy vč. požadavků na umístění a připojení elektrospotřebičů vč, požadavků na vypínače a zásuvky, v tomto případě není v ceně domu příprava pro odtah odsavače par

 

14. Vnitřní povrchová úprava stěn a podlah - Výběrové materiály

 • povrchová úprava interierových stěn - v typu malba ve standartu Q2, možnost výběru barvy dle jednotlivých místnost
 • podlahové dlažby - dodává a osazuje RD Rýmařov dle specifikace SIKO dle předem vyspecifikovaného popisu rozměrů, způsobu položení /např. na koso/ a variací /obrazců/. V případě vlastní dodávky zákazníkem se specifikuje, zda bude RD pokládat a dále opět rozměr, způsob položení, variace, barva spárovací hmoty. Více -  Katalog vybavovacích předmětů - SIKO
 • keramické obklady stěn - platí stejná pravidla jako pro dlažby, navíc se řeší výška obkladů, umístění listel, variace, obklad mezi spodními a horními skřínkami kuchyňské linky
 • Plovoucí podlahy - dodává a osazuje RD Rýmařov, specifikuje seznam místností, typ a barva plovoucí podlahy  nebo vinylové podlahové krytiny do ceny 499,- Kč bez DPH.
 • v případě vlastní dodávky zákazníkem zajišťuje zákazník po montáži, odečte se výše standartu.
 • v případě pokládky podlahových krytin různých tlouštěk je potřeba citlivě řešit způsob provedení přechodové lišty a provedení zárubní na odlišně vysoké úrovně podlah /např. v případě linolea se doporučuje podložením vyrovnat výšku podlahy pod linem tak, aby mezi místnostmi nevznikly větší odskoky
 • koberce RD Rýmařov nedodává

 

15. Závěrečná ustanovení

 • zde se např. upřesňují podmíky, za kterých dodává různé materiály zákazník, v takovém případě montáž zajišťuje zákazník po předání domu.
 • v těchto píipadech RD Rýmařov nepřebírá záruky na tyto materiály a práce
 • řeší se zde další případná součinnost zhotovitele a objednatele /např. při dodávce vlastních garážových vrat, komína, plynového kotle atd - kdy musí být na stavbě, kdo instaluje, atd.
 • likvidace odpadu - specifikuje se, kdo zajišťuje kontejner na odpad a jeho likvidaci
 • mobilní WC - zajišťuje RD Rýmařov

 

16. Výsledek kontroly spodní stavby a příjezdové komunikace

 • uvádí se, pokud je stavba základové desky v den konečné specifikace hotova
 • nedoporučuje se, neboť při konečné specifikaci může dojít ke změnám umístění zařizovacích předmětů a tudič ke změnám umístění např. odpadů atd.
 • zajištění autojeřábu - pokud není stanoveno jinak, zajišťuje RD Rýmařov
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti