Upravit stránku

Základní soubor dokumentů RD Rýmařov

  • soubor dokumentů a směrnic, se kterými by se měl zákazník seznámit před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o dílo
  • tyto dokumenty jsou přílohami Smlouvy o budoucí smlouvě o dílo
  • patří se dokumenty popisující technické řešení a rozsah dodávky, pravidla součinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem
  • dále reklamační řád, harmonogram postupu prací, vzory Smluv o dílo

Aktuálně ..

15.8. 2019
Vydán nový Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo"

15.8.2019
Vydán nový Popis rozsahu dodávky domů RD Rýmařov pro Model 2021

 

Nahoru