Upravit stránku

Základní soubor dokumentů RD Rýmařov

  • soubor dokumentů a směrnic, se kterými by se měl zákazník seznámit před podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o dílo
  • tyto dokumenty jsou přílohami Smlouvy o budoucí smlouvě o dílo
  • patří se dokumenty popisující technické řešení a rozsah dodávky, pravidla součinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem
  • dále reklamační řád, harmonogram postupu prací, vzory Smluv o dílo

Aktuálně ..
 

10.1.2021

Aktualzovány vzory smluv
Aktualizován Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo" 

12.10.2020
Aktualizován Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo" - Sleva 3% u provedení Standart a Economy
Aktualizován Popis rozsahu dodávky domů RD Rýmařov pro Model 2021 "Tepelné čerpadlo"

 

7.7.2020
Aktualizován Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo" - Doplněny nové typy domů
Aktualizován Popis rozsahu dodávky domů RD Rýmařov pro Model 2021 "Tepelné čerpadlo"
Aktualizován Popis rozsahu dodávky základové desky domů RD Rýmařov pro Model 2021
/řešení izolace proti radonu v souladu s novou ČSN 730601/

 

1.2.2020

Aktualizován Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo"
Aktualizován Popis rozsahu dodávky domů RD Rýmařov pro Model 2021 "Tepelné čerpadlo"
Aktualizován Popis rozsahu dodávky základové desky domů RD Rýmařov pro Model 2021
/řešení izolace proti radonu v souladu s novou ČSN 730601/

 

4.12.2019

Aktualizován Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo"
/upraveny ceny základových desek - nové řešení izolace proti radonu v souladu 
s novou ČSN 730601

Aktualizován Popis rozsahu dodávky domů RD Rýmařov pro Model 2021 "Tepelné čerpadlo" 
 

15.8. 2019
Vydán nový Ceník dodávek Model 2021 "Tepelné čerpadlo"

15.8.2019
Vydán nový Popis rozsahu dodávky domů RD Rýmařov pro Model 2021

 

Nahoru