Upravit stránku

Než začnete stavět - od rozhodnutí až po nastěhování

1. Předběžná konzultace se stavebním úřadem

 • zákazník předběžně projedná se stavebním úřadem místní podmínky pro stavbu a vzhled domu /umístění domu, sklon střechy, orientace hřebenu střechy, garáž/
 • dostačujícími podklady pro toto jednání je dokumentace - půdorysy, pohledy a řezy domem - k dispozici na Obchodních centrech a Vzorových domech OC Praha
 • jistotou je vyžádat si na odboru územního plánování předběžný souhlas se stavbou domu a jeho umístěním na pozemku

 

2. Bezplatná cenová nabídka a úprava dispozice RD

 • na obchodním zastoupení konzultujete výběr Vašeho domu, na základě Vašich požadavků Vám budou upraveny vnitřní dispozice domu i vnější vzhled
 • sjednáte zde i předběžný technický rozsah dodávky 
 • na základě tohoto jednání Vám zpracujeme upravené půdorysy a pohledy domu včetně cenové nabídky a bude stanoven předběžný termín realizace stavby.
 • během těchto jednání budete dopodrobna informování o standartech vybavení  a rozsahu dodávky našich domů - Model 2022 , bude Vám vysvětleno, jak probíhá vlastní obchodní případ včetně informací o možnostech financování stavby

 

3. Financování

 • Domy RD Rýmařov lze financovat jak formou úvěru či hypotéky, tak i samozřejmě vlastními zdroji zákazníka
 • Obchodní centrum Praha Vám nabízí bezplatné konzultace s finančními odborníky a pracovníky hypotečních ústavů 

 

4. Smlouva o budoucí Smlouvě o dílo

 • uzavírá se po předběžném souhlasu stavebního úřadu, prověření finančních možností a po odsouhlasení zpracované studie včetně cenové nabídky
 • podpisem smlouvy zákazník objednává na základě odsouhlasené studie Autorizovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení
 • předmětem smlouvy je dále rámcové stanovení termínů podepsání Smlouvy o dílo a předložení stavebního povolení
 • zhotovitel se zavazuje do 8 týdnů vypracovat autorizovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení
 • Při podpisu smlouvy hradí klient zálohu na projektovou dokumentaci 72.000,- Kč
 • Tato platba /vč. DPH/ je součástí ceny domu a je dále zúčtována jako zálohová platba.
 •  

5. Projektová dokumentace

 • během cca 5 týdnů obdrží zákazník projektantem zpracovanou studii domu k odsouhlasení, v této studii  lze uplatnit změny oproti studii, odsouhlasené při podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě, v případě zásadních změn se může prodloužit lhůta pro vyhotovení projektové dokumentace, uvedená ve Smlouvě o budoucí smlouvě o dílo /8 týdnů/ 
 • klient obdrží do 8 týdnů pět vyhotovení projektové dokumentace provedení domu /stavební část + technickou část projektu- tzv.řemesla/, dále požární posouzení, rozsah dodávky, reklamační řád, dále Průkaz energetické náročnosti budovy /PENB/ a závaznou cenovou kalkulaci /cena po OPD/
 • součástí dokumentace je výkres tvaru - půdorys základové desky, výkres vzorových řezů - podklady pro projekt spodní stavby domu a projekt přípojek inženýrských sítí

 

6. Projekt spodní stavby a inženýrských sítí, Projekt usazení domu

 • klient zajišťuje projektanta, který vypracuje Projekt usazení vybraného typu domu na pozemku
 • projekt obsahuje situační výkres, projekt základové desky ev. projekt suterenu, projekty inženýrských sítí včetně zdokumentování jejich projednání se správci sítí, výkresy zpevněných ploch a oplocení
 • takto zpracovaná dokumentace společně s projektem vrchní stavby tvoří soubor dokumentů, nutný pro stavební řízení
 • Obchodní centrum Praha Vám nabízí pomoc autorizovaných projektantů, kteří pro Vás Projekt usazení domu zpracují /není součástí ceny domu/

7. Stavební povolení, Ohlášení stavby

 • na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient o vydání stavebního povolení, resp. o souhlas s Ohlášením stavby
 • Obchodní centrum Praha Vám nabízí pomoc našich smluvních specialistů, kteří Vám "ošetří" celý průběh stavebního řízení a do vydání stavebního povolení, resp. souhlasu s ohláškou stavby.
 • v ideálním případě lze zajistit během 2-3 měsíců

 

8. Specifikace koupelen a kuchyňské linky

 • ihned po obdržení projektové dokumentace doporučujeme řešit provedení koupelen a kuchyňské linky
 • vzhled a vybavení koupelen řeší klient na pobočkách našeho smluvního partnera firmy SIKO  - Specifikace koupelen SIKO - podklady od Sika nutno dodat nejpozději k termínu konečné specifikace - viz dále
 • provedení kuchyňské linky řeší klient se zástupcem smluvního partnera firmy LAMONT /je možná i vlastní dodávka kuchyně zákazníkem/ po vzájemné dohodě v některém ze Vzorových domů Obchodního centra Praha nebo dle dohody s parcovníkem Lamontu - Specifikace kuchyňské linky - podklady od Lamontu či jiného dodavatele nutno dodat nejpozději k termínu konečné specifikace - viz dále

 

9. Smlouva o dílo

 • po vyjasnění rozsahu dodávky uzavře klient prostřednictvím obchodního zástupce s firmou RD Rýmařov Smlouvu o dílo.
 • po podpisu Smlouvy o dílo platí klient druhou zálohu ve výši 200.000,- Kč u domů, kde není součástí ceny základová desky, u domů, kde je dle ceníku RD Rýmařov základová deska v ceně domu, platí klient druhou zálohu ve výši 350.000,- Kč. Tyto platby již mohou být hrazeny z hypotečního či jiného úvěru.
 • obsahem smlouvy o dílo je typ domu, termín zajištění stavebního povolení, termín zhotovení spodní stavby, termín realizace, zpracování předběžného rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle sjednaného rozsahu dodávky,
 • obsahem smlouvy je způsob financování domu a garance pevné ceny
 • RD Rýmařov garantuje cenu sjednanou dle Smlouvy o dílo až do doby konečné realizace domu
 • Cena sjednaná ve Smlouvě o dílo může být změněna pouze na základě požadavku zákazníka o změnu sjednaného rozsahu dodávky - viz konečná specifikace
 • Ve smlouvě o dílo je sjednán platební kalendář na zbývající část ceny domu po započtení již zaplacených záloh - Viz Platební kalendář RD Rýmařov
 • Vzory Smluv o dílo - zde

 

10. Konečná specifikace

 • sepsání konečné specifikace umožňuje výběr resp. upřesnění konkretních materiálů - dlažby, obklady, barvy střešní krytiny, podhledů, oken, dveří, osazení zásuvek, vývodů světel atd. Více viz: Konečná specifikace - protokol
 • poslední možnost úpravy rozsahu dodávky domu oproti uzavřené Smlouvě o dílo /pouze změny, které nemají zásadní vliv na konstrukci domu/
 • dům se zde řeší do sebemenšího detailu viz např. umístění zahradního ventilu apod.
 • po upřesnění rozsahu dodávky a dodatečných požadavků zákazníka provede RD Rýmařov kalkulaci změn, do které zahrne i výběr a vybavení koupelen - Siko a dále odsouhlasené nacenění kuchyně Lamont a klient obdrží cenový dodatek ke Smlouvě o dílo.
 • Na základě požadavku klienta lze ve vyjímečných případech provést konečnou specifikaci před podepsáním Smlouvy o dílo tak, aby Smlouva o dílo obsahovala již upřesněnou cenu na základě konečné specifikace
 • popis sepsání konečné specifikace  - Průvodce konečnou specifikací domu

 

11. Realizace spodní stavby, převzetí spodní stavby

 • po nabytí právní moci stavebního povolení či souhlasu s Ohlášením stavby zajistí objednatel provedení spodní stavby
 • se stavbou se doporučuje začít až po sepsání konečné specifikace a aplikací případných změn např. umístění sanity atd. tak, aby všechny změny, provedené při konečné specifikaci, byly projektantem RD zapracovány do stávajícího výkresu základové desky, toto RD zpracovává ihned po provedení konečné specifikace a neprodleně postupuje staviteli.
 • zhotovitelem desky může být RD Rýmařov, v případě domů se základovou deskou v ceně vždy zhotovitelem RD Rýmařov - viz Základové desky RD - technické požadavky
 • zhotovitelem desky u domu, kde deska není v ceně domu, může být klient nebo firma doporučená Obchodním centrem Praha
 • Součástí stavby základové desky je provedení všech přípojek - elektro, vody, plyn,kanalizace, jímky a další vyžádané stavebním úřadem
 • kontrolu a převzetí základové desky provádí vždy odborný pracovník RD, součástí je i kontrola příjezdové cesty na pozemek
 • Rýmařov na základě výzvy klienta viz Protokol o převzetí základové desky
 • převzetím základové desky garantuje RD Rýmařov montáž v dohodnutém termínu dle platného harmonogramu montáží RD

 

12. Podmínky pro zařazení domu do harmonogramu montáží

 • sepsání konečné specifikace domu
 • podepsaná Smlouva o dílo
 • vydané stavební povolení či Souhlas s ohlášením stavby
 • odeslaná Výzva klienta k převzetí základové desky
 • schválená úvěrová či hypoteční smlouva, dále zajištění vlastních zdrojů /např. Smlouva o notářské úschově/ pokud to Smlouva o dílo vyžaduje - obvykle 6-8 týdnů před datem montáže

 

13. Příprava výroby a montáž domu

 • po úspěšném převzetí základové desky zahajuje RD Rýmařov přípravu výroby a nákup vybavovacích materiálů dle konečné specifikace zákazníka.
 • příprava výroby trvá 6-8 týdnů
 • montáž na pozemku klienta včetně všech řemeslných prací, vyplývajících z rozsahu dodávky trvá v průměru 1, max. 3 měsíce dle velikosti domu
 • během montáže je nutné mít sjednané pojištění domu tak, aby ve chvíli převzetí domu klientem byl dům řádně pojištěn
 • po dokončení montáže RD Rýmařov předává a zákazník přebírá objednaný dům v předem dohodnutém termínu na základě informací od stavbyvedoucího.
 • při převzetí domu klient obdrží dokumentaci, nutnou pro kolaudaci domu /realizační projektovou dokumentaci, atesty, revizní zprávy, protokoly o tlak. zkouškách, návody, záruční listy  ../

 

 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti